Mijn werkwijze

 

De insteek is om in één of twee gesprekken de problematiek te inventariseren en op basis daarvan te beoordelen of je bij mij aan het juiste adres bent. Zo ja, dan volgt er van mijn kant een voorstel tot behandeling en /of onderzoek.

Als ik denk dat je beter af bent bij een ander, bijvoorbeeld bij een psycholoog die gespecialiseerd is in relatietherapie of psychotherapie, zal ik het advies geven om met een dergelijke therapeut een afspraak te maken. Seksuele problematiek vraagt soms om multidisciplinaire samenwerking. Daarbij kan het gaan om urologen, gynaecologen, revalidatieartsen of psychiaters die extra oog hebben voor seksuele problematiek. Er wordt ook samengewerkt met bekkenbodemfysio-, hapto- en hypnotherapeuten. Door mij wordt, indien nodig, ervoor gezorgd dat dan een juiste verwijzing tot stand komt.